Søk på Bergens beste sommerjobb!

15.01.2013 08.58

Prosjektet Bergenstudenten søker etter tre engasjerte studenter til Bergens beste sommerjobb. Du må ha god kjennskap til Bergen by, og gjerne ha flyttet noen ganger. All opplæring vil bli gitt, og det kreves ingen forkunnskaper om verken juss eller økonomi. Som medarbeider i Bergenstudenten skal du bistå ferske studenter på boligjakt. Arbeidsoppgavene består blant annet av å gå på visninger, opplyse om retter og plikter, og være synlig i media. Vi søker en prosjektleder, som kan jobbe fra slutten av juni til begynnelsen av august, og to personer som kan jobbe fra månedsskiftet juni/juli til begynnelsen av august. For prosjektleder vil det være noe honorert forarbeid på vårsemesteret.

Send søknad og CV i pdf-format til velferdstinget[snabela]sib[dått]no innen søndag 10.februar.